Superwide prints til alle

Om Print opløsning

Med opløsning betegner man almindeligvis antallet af pixels - billedpunkter pr. måleenhed, f.eks. pr. tommer (eng. Inch)- som en rastergrafik består af. Dette bliver i visse tilfælde angivet ved højde x bredde. Et tal på 150 x 150 vil således betyde at billedet har en opløsning på 150 pixels pr. inch (da:tomme) både i bredden og i højden.

Other Information

    Quick Links

 

 

Hjælp, tips og rådgivning om opløsning

Opløsning, scanning og grafisk størrelse er et stort og ofte forvirrende emne, selv for erfarne designere. For de nye til billedbehandling kan det være overvældende. Før du går panik ved tanken om, hvad du ikke kender til for at lave den rette beslutning skal du fokusere på, hvad du behøver vide…

Her er nogle grundlæggende, letforståelige fakta:

DPI: Første beslutning er måling af, hvor mange prikker / pixels der skal passe til en tomme. Den måles i ”dots per inch” (DPI), det forventes at være et ord, du har hørt om før. Ligeledes vil du sandsynligvis vide, at jo højere DPI opløsning, desto skarpere billede, og jo lavere opløsning, jo mere vil billedet vises som fuzzy sløret og hakket.

Hvilket ville du foretrække? Lav eller høj Opløsning? Billedet til venstre har en lav opløsning, der producerer et dårlig visuelt udseende set tæt på, mens billedet til højre har en høj opløsning egnet til visning tæt på.

Eksemplificeret:
Det er let at forklare, for eksempel et billede med en størrelse på 20cm x 20cm der har en opløsning på 300 DPI. Hvis dette billede udvides til 40cm x 40 cm halveres opløsningen til 150 DPI på hver led. Eller sagt på en anden måde: prikkerne er strakt ud over en større afstand. Hvis billedet er gjort mindre, fra 20cm x 20cm til 10cm x 10cm vil opløsningen tilsvarende stige til 600 DPI (som prikker er komprimeret i et mindre rum).

Når et billede er af en lav opløsning er det ofte vanskeligt at øge den. Opløsningen kan kun sættes effektivt i vejret, som tidligere beskrevet ved at mindske billedets størrelse, dette fastholder billedets klarhed. En anden mindre effektiv mulighed er ”upsampling”, hvor et lavt opløst billede er gemmes i en højere opløsning uden ændringer i dimensions størrelse. Dette føjer flere dots per inch til, men kan bevirke, at billedet bliver sløret. Så hvad er den rigtige beslutning?
Svaret på dette afhænger af, hvad billedet skal bruges til:

* For udelukkende at anvende på skærme / monitorer:

Billeder og tekst på en skærm kræver en relativt lavere opløsning, end når de skal udskrives,- på grund af brugen af RGB farve mode, dette muliggør hurtig overførsel når det skal vises på internettet. Billeder på nettet er normalt 96 eller 72 DPI fordi det er den gængse opløsning for de fleste computerskærme. Hvis du udskriver et 72 DPI billede til en printer, vil det normalt ikke se så godt ud, som det gør på computerskærmen. Dette skyldes, at printeren ikke har tilstrækkeligt med information til at skabe et klart og skarpt billede på papiret.

* Typisk for billeder og designs til udskrivning:

Der er farve prikker, og der er sorte prikker. I sort / hvid print, er det størrelse og form af de sorte prikker samt hvor tæt på eller langt fra hinanden, de er trykt,- der skaber illusionen af gråtoner. Generelt kan man sige, at jo flere prikker (eller højere DPI) der bruges, jo klarere/skarpere bliver trykket. Bemærk at et foto scannet i 300 DPI eller 600 DPI vil se ens ud, trykt på en 300 DPI laser printer. De ekstra 300 DPI af oplysninger i det højtopløste scan bliver "smidt ud" af printeren grundet dens opløsningsbegrænsning på 300 DPI,- desuden vil 600 DPI billedet have en markant større filstørrelse. Det er vigtigt at huske, da håndterings- og udskrifts tiden for dit billede vil være markant langsommere at håndtere - og med ingen gevinst på kvalitetssiden.
For generelt at udskrive en typisk A4 side på en laserprinter er den anbefalede opløsning på 300 DPI.

* Mere komplicerede billeder, for eksempel, billeder med tekst.

I dette tilfælde vil højere opløsninger kunne anbefales, hvis en printer med kapacitet til at udskrive højere opløsninger er til rådighed. Brug af en højere opløsning vil give et mere skarpt og klarere billede og rense op i forskelle mellem tekst og billeder, samt lette øjets læsning/genkendelse af teksten.

For denne type print anbefales en opløsning på 400 DPI.

* For billeder du skal se fra en afstand eller have op i en betydelig størrelse (og deraf afledt bliver nød til at have en vis afstand til for at kunne overskue dette):

Øjet er indrettet til at kunne opfatte ca. 1600 DPI i hele dets synsfelt. Afledt af dette, giver det i sagens natur ikke nogen gevinst at bruge en ”for høj” opløsning på billeder, der skal ses på større afstand. Hvis din typiske betragter afstand til billedet er ca. 4m behøver du ikke mere end 100 til 120 DPI og er du over 10m væk er 70-100 DPI rigeligt…

Generelt for denne type af prints anbefales en opløsning på 100-120 DPI.


Magisk Formel:

Hvis du har et billede, og ønsker at vide, hvad der er den største fysiske størrelse du kan udskrive den i,- uden at miste kvalitet når du ser den tæt på, skal du dividere det samlede antal af pixels med den opløsning (beskrevet i ovenstående) som du skal bruge billedet til:

Eksempelvis du har et billede på i alt 4000 pixels i bredden og skal bruge det til et storformatprint:
4000 px / 100 dpi = 40 inches eller ca. 100 cm max udskrivnings størrelse.

Copyright ® 2009

Logo Calc ApS og Logo Calc Reklame

Logo Calc Reklame